Klepp Regnskap

Autorisert regnskapskontor med høyt kompetansenivå og stor bransjekunnskap.

Gjennom 40 års drift har vi opparbeidet et solid faglig nettverk hvor revisorer, organisasjoner, finansinstitusjoner, IT-konsulenter og andre kompetansepersoner er sentrale.

Som en aktiv samarbeidspartner, fremmer vi gode og prakiske løsninger med målsetting om å bidra til verdiskapning og utvikling for våre kunder.

 • Regnskapsføring
 • Årsoppgjør og ligningsdokumenter
 • Lønningsarbeid
 • Fakturering
 • Purring og inkasso
 • Remittering
 • Analyse og rådgivning
 • Budsjett og planlegging
 • Bedriftsetablering
 • Selskapsdannelse
 • EDB-løsninger
 • Styrearbeid
Les mer

Kontoret har 12 ansatte, av disse er 10 autoriserte regnskapsførere. De ansatte har ansvar for hver sine arbeidsoppgaver og legger vekt på å være en aktiv samarbeidspartner for våre kunder.

Klepp Regnskap AS

Vennalivegen 2
7670 Inderøy
74 12 49 60
post@klepp-regnskap.no

Pålogging Duett › Pålogging Visma Business › Pålogging VPN ›